Vang trắng

Hầu hết rượu vang trắng đều được làm từ các giống nho trắng khác nhau và thời ủ ngắn từ giống nho: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc và Pinot Gris. Và hiện nay vang trắng đang là xu hướng của nhưng gu thích khám phá hương hoa của cỏ cây..

LOẠI VANG

QUỐC GIA

VÙNG NHO

NIÊN VỤ

GIỐNG NHO